Velkommen til Sandvika Rotaryklubb

neste møte:             23. jan. 2019 kl. 1800

Tema:                        HANS NIELSEN HAUGE SOM FYRTÅRN FOR NÆRINGSLIVET I DAG

Foredragsholder:   JØRN BUE OLSEN
Jørn Bue Olsen arbeider som rådgiver og forfatter i ledelse og næringslivsetikk. Ekon. dr. Jørn Bue Olsen skrev sin doktoravhandling ved Göteborgs Universitet om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatte virksomheter i Norge. Det spesielt interessante i denne sammenheng var, da han lette i norsk næringslivshistorie, at han fant Hans Nielsen Hauge, ikke den meget dyktige lekmannsforkynneren som reiste rundt i Norge og startet en egen folkebevegelse, men derimot Hauge som gründer og bedriftsleder. Det var måten Hauge kombinerte etisk handling og lønnsom verdiskapning i de ca. 30 virksomheter han etablerte rundt i hele Norge som Olsen skrev om. Dette resulterte i at Olsen omtaler Hauge som Norges første moderne konsernleder og et forbilde for næringslivsledere i dag - et fyrtårn! 

Olsen foredrar om de Haugianske forretningsprinsipper og om Hauge som en av datidens største finansmenn, men også om eksempler på bedrifter som i dag drives på liknende måte – f.eks. turtøyprodusenten Stormberg m. fl.
 

Nytt medlem i KlubbenAsle Magne Pedersen ble tatt opp som nytt medlem i klubben på klubbmøtet 16. jan.


Ego-foredrag og Syriaprosjekt


Inger Noraker Raagholt fortalte på klubbmøtet 7. november om sitt mangfoldige og interessante liv. Den andre halvdelen av foredraget handlet om hennes prosjekt i Syria - hvor hun ønsker at Sandvika Rotaryklubb - sammen med andre rotarykluber - gjør en innsats. 

Se hennes foredrag


Rotary på Sandvika Byfest


Bildet viser deltakere fra  Bærum Verk RK, president Grete Branum og Christian Borgen, samt Rune Lægreid fra Bærum Vest RK. Til høyre står president i Sandvika RK, Steinar Swanstrøm.

 


Aktive i nærmiljøet

Søppelplukking på Kadetttangen


Under byfesten i Sandvika sto sandvika Rotaryklubb for søppelplukking på kadetttangen.

Her er første vakt lørdag morgen, Harald Jahren og Knut Engebu, sammen med president Steinar Swanstrøm - fotografert på rotarys stand under byfesten 

5. desember 2014

Support

Se http://support.rotary.no om du trenger hjelp!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: THON HOTEL Oslofjord,
Adresse: SANDVIKSVEIEN 184
Postnummer: 1300
Sted: SANDVIKA
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...